Ribiška družina Mura Paloma

Smo ribiška družina – društvo, ustanovljeni in organizirani v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o sladkovodnem ribištvu, ki na podlagi zakona deluje v javnem interesu na področju sladkovodnega ribištva v dodeljenem nam Cmureškem ribiškem okolišu. Naše temeljno poslanstvo, naloge in cilji so: varstvo, gojitev in ohranjanje rib, narave, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter športno-rekreativna dejavnost članov in nečlanov društva. Cilje dosegamo z ohranjanjem in vzdrževanjem ustreznega staleža in strukture rib, z gojitvijo, vzrejo in vlaganjem rib, s čuvanjem in varstvom rib in voda, z gradnjo in vzdrževanjem ribogojnih objektov in naprav, z znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom na področju sladkovodnega ribištva in varstva okolja ter organizacijo in izvedbo športno rekreativnih dejavnosti.


×