Ribiška družina Mura Paloma

RENATURACIJA KANALA
Cilj projekta je bil izvesti renaturacijo dela opuščenega industrijskega kanala in ga preurediti v ribnik za vzrejo rib. Lokacija projekta je v Sladkem Vrhu na obmejnem območju z Republiko Avstrijo, tik ob mejnem prehodu za obmejni promet Sladki Vrh in sovpada v območje, ki ga opredeljuje akt občine Šentilj: »Ureditev obmejnega območja ob reki Muri«. Projekt smo vodili od ideje do izvedbe. Izdelali smo idejno zasnovo, pridobili vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ter v večjem delu projekt financirali. Stroški projekta so znašali 22284,26 €. Donator projekta je bila PALOMA d.d., tovarna papirja, Sladki Vrh.


×