Ribiška družina Mura Paloma

VARSTVO VODOTOKOV
V letu 2002 smo kandidirali na javnem natečaju za pridobitev sredstev za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja, ki jih financira danska Agencija za varstvo okolja (DEPA), oddelek za vzhodno in srednjo Evropo (DANCEE). Na razpis smo prijavili projekt pod naslovom Onesnaženost vodotokov ter zaščita in varstvo vodotokov v občini Šentilj in uspeli. Predmet tega projekta je bil ugotoviti stanje vodotokov v občini Šentilj glede stopnje onesnaženosti in ugotoviti vire onesnaženj ter vzpostaviti komunikacijo z občino s ciljem izvajanja ukrepov varstva voda v vodotokih. Projekt smo uspešno zaključili v maju 2003. Od zasnove do končne izvedbe smo vse opravili člani RD. Vrednost celotnega projekta je znašala 6000 €.


×