Ribiška družina Mura Paloma

REVITALIZACIJA SELNIŠKEGA POTOKA
Predmet tega projekta je izvedba ponovne povezave Selniškega potoka z reko Muro na izlivnem delu, v Sladkem Vrhu, z izgradnjo nove struge potoka na izlivnem delu s cilji: zagotavljanje pogojev migracije rib in drugih vodnih živali na kratki razdalji pri skoraj 10-odstotnem padcu, zagotavljanje navodnjavanja dveh ribnikov in zagotovitev pretočnosti potoka na 100 letne vode (Q100). Lokacija je v območju, ki ga opredeljuje akt občine Šentilj: »Ureditev obmejnega območja ob reki Muri«. Idejna zasnova je naše delo in smo v projektu imeli vodilno vlogo. V pogledu financiranja pa sta večji delež prevzela Ministrstvo za okolje prostor in energijo Republike Slovenije (državni proračun) in občina Šentilj. Projekt je bil dokončan poleti 2003 in čaka le še na tehnični prevzem. Vsi stroški projekta znašajo 110874,64 €.


×